IELTS – General oraz Academic
przygotowanie do egzaminu

Co to jest IELTS?

IELTS (International English Language Testing System) – to test sprawdzający znajomość języka angielskiego, którego zdanie umożliwia podjęcie studiów lub pracy za granicą. Masz do wyboru dwa rodzaje IELTS – Academic oraz General Training, które możesz zdawać stacjonarnie oraz online. Obie wersje egzaminu mają wspólną skalę punktacji i dwie z czterech części egzaminu – słuchanie i mówienie są takie same dla IELTS Academic i IELTS General Training. Różne są części czytanie i pisanie, dla wersji Academic są one bardziej formalne i testują takie umiejętności jak np.: opisywanie grafów, tabel, itp. 

Przykładowe testy IELTS – sprawdź z jakich elementów składa się test (znajdziesz tu takie części jak listening, reading, writing, speaking)  i przetestuj się.

Centra testujące– sprawdź gdzie możesz zdawać egzamin w Polsce, jakie są terminy egzaminów oraz opłaty.

 

Students taking IELTS test

IELTS - jaki to poziom?

IELTS jest tzw 'multilevel test’, co w praktyce oznacza, że zdawany jest jeden test (z wszystkimi swoimi komponentami – słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie), a ilość punktów uzyskanych w skali od 4-9 odzwierciedla poziom zaawansowania językowego.

Zgodnie z CEFR (Common European Framework of Reference)  punkty uzyskane w IELTS oznaczają znajomość języka angielskiego na następujących poziomach:

IELTS  |  CEFR

4-5      |   B1

5-6.5   |   B2

6.5-8   |   C1

8-9      |   C2

Students preparing for IELTS

IELTS - przygotowanie do egzaminu

Czego się nauczysz na tym kursie:

– technik egzaminacyjnych używanych w IELTS,
– słownictwa oraz struktur gramatycznych potrzebnych do zdania części ustnej i pisemnej,
– jak napisać Task 1 i Task 2 w części pisemnej; jak opisywać grafy, wykresy, tabele; jak napisać rozprawkę, itd.

Skontaktuj się aby umówić bezpłatną próbną lekcję (30 min.).

 

Taking IELTS test