Język angielski dla prawników – poziom od B2-C2

– prawo spółek (zakładanie spółki i zarządzanie, kapitalizacja, spin-off’y, etc.),
– prawo kontraktowe,
– prawo pracy,
– sprzedaż towarów,
– nieruchomości,
– własność intelektualna,
– prawo upadłościowe, dłużnik-wierzyciel,
– prawo konkurencji,
– prawo deliktu,
– spór sądowy,
– prawo międzynarodowe.

legal English