Język angielski dla HR / payroll – poziom od B1-C2

Human Resources

– strategia HR,
– pozyskiwanie pracowników i zarządzanie talentem,
– szkolenia i rozwój,
– mentoring i doradztwo,
– rozwój oraz ocena pracownicza,
– procedury dyscyplinarne oraz zażalenia,
– wynagrodzenie.

angielski dla firm

Payroll

– system Payroll,
– procedury i kontrola,
– najlepsza praktyka,
– wynagrodzenie,
– potrącenia i zaliczki,
– podatki,
– dokumentacja,
– regulacje prawne.

payroll