JĘZYK ANGIELSKI DLA FIRM

Język angielski biznesowy - poziom od A2-C2

Czego się nauczysz:

– jak rozmawiać o swoim miejscu pracy, jak się przedstawiać w środowisku biznesowym, jak opisać strukturę organizacji
– jak porozumiewać się w podróży służbowej, rezerwować hotele, aranżować spotkania,
– jak zaprezentować produkt lub usługę, 
– jak rozmawiać o rynkach i marketingu, rynkach zagranicznych,
– jak rozmawiać o finansach firmy,
– jak uniknąć błędów wynikających z różnic kulturowych,
– jak rozmawiać o zarządzaniu zasobami, czasem, zmianą, kryzysem,
– jak planować działania biznesowe, jak rozmawiać o przywództwie 
– jak rozmawiać o zarządzaniu ludźmi, i wiele innych

Oraz kluczowe umiejętności w biznesie: prezentacje, spotkania biznesowe, negocjacje, video i telekonferencje, korespondencja biznesowa

Short Business English Lessons

Język angielski dla finansów – poziom od B2-C2

Księgowość i sprawozdawczość

– cykl rachunkowości,
– międzynarodowe standardy rachunkowości,
– zasady w rachunkowości: memoriału, ciągłości działania, itd.,
– rodzaje kosztów,
– podatki,
– amortyzacja,
– rodzaje środków trwałych,
– przygotowanie budżetu,
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– rachunek przepływów pieniężnych

– przygotowanie językowe do egzaminów ACCA(the Association of Charted Certfied Accountants) 

Angielski dla Księgowości

Bankowość

– finanse osobiste
– bankowość detaliczna, 
– banki inwestycyjne,
– bank centralny,
– stopy procentowe,
– rynki pieniężne,
– podaż pieniądza i kontrola,
– kredyty i pożyczki,
– fundusze hedgingowe,
– produkty strukturyzowane.

bankowosc

Finanse przedsiębiorstwa

– gromadzenie kapitału,
– akcje, akcjonariusze, ceny akcji,
– obligacje,
– instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, swap’y,
– zarządzanie aktywami,
– fundusze inwestycyjne,
– fuzje i przejęcia,
– wykup kredytowany,
– planowanie finansowe,
– przepisy finansowe.

English for Managers

Język angielski dla prawników – poziom od B2-C2

– prawo spółek (zakładanie spółki i zarządzanie, kapitalizacja, spin-off’y, etc.),
– prawo kontraktowe,
– prawo pracy,
– sprzedaż towarów,
– nieruchomości,
– własność intelektualna,
– prawo upadłościowe, dłużnik-wierzyciel,
– prawo konkurencji,
– prawo deliktu,
– spór sądowy,
– prawo międzynarodowe.

Job Interview

Język angielski dla HR / payroll – poziom od B1-C2

Human Resources

– strategia HR,
– pozyskiwanie pracowników i zarządzanie talentem,
– szkolenia i rozwój,
– mentoring i doradztwo,
– rozwój oraz ocena pracownicza,
– procedury dyscyplinarne oraz zażalenia,
– wynagrodzenie.

human

Payroll

– system Payroll,
– procedury i kontrola,
– najlepsza praktyka,
– wynagrodzenie,
– potrącenia i zaliczki,
– podatki,
– dokumentacja,
– regulacje prawne.

payroll

Język angielski sprzedaż i obsługa klienta – poziom od B1-C2

– spotkanie z klientem,
– pozyskiwanie nowych kontaktów,
– targi handlowe,
– sales pitch,
– oferta,
– udane negocjacje,
– zamówienia,
– obsługa klienta, problemy, skargi.

sprzedaz

Cennik Kursów Firmowych

Jeśli chcesz zorganizować kurs języka angielskiego biznesowego oraz branżowego w swojej firmie dla osób indywidualnych, par lub grup o stałych wybranych przez siebie porach, zarówno online lub stacjonarnie w swojej siedzibie we Wrocławiu, sprawdź ceny.

Pakiety lekcji indywidualnych online dla firm

Skorzystaj z atrakcyjnych cenowo pakietów lekcji indywidualnych ONLINE (każda trwa 50 min.). 

Pakiet 8, 16, 32 lekcji możesz rozdzielić pomiędzy swoich pracowników, którzy wybierają dogodne im terminy według grafiku lektora. 

Ważność pakietu to jeden miesiąc.

Umowa min. 6 miesięcy.

W ramach pakietu słuchacze realizują zagadnienia z zakresu języka biznesowego ogólnego oraz umiejętności biznesowych.

Jeśli chcesz skorzystać z kursów branżowych (finanse, marketing, prawo, itd.), sprawdź cennik powyżej.

8 LEKCJI
880 zł

Najczęściej wybierany dla 1 lub 2 osób. Lekcje zwykle raz lub dwa razy w tygodniu.

16 LEKCJI
1680 zł

Najczęściej wybierany dla 2-4 osób. Lekcje zwykle raz lub dwa razy w tygodniu.

32 LEKCJE
3200 zł

Najczęściej wybierany dla 4-8 osób.
Lekcje zwykle raz lub dwa razy w tygodniu.