What is SANDBAGGING?

SANDBAGGING 1.asekuracja budżetu 2. zaniżanie umiejętności lub założonych celów, aby osiągnąć pozornie lepsze wyniki   Sandbagging happens when a person […]

Continue reading