Sprawozdanie Finansowe po Angielsku – poziom od B2

Dla kogo jest ten kurs?

Dla osób pracujących w sektorze finansów – księgowość, rachunkowość, sprawozdawczość, analiza finansowa, audyt.
Dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę o księgowości i rachunkowości.
Dla osób przygotowujących się do egzaminów ACCA lub CIMA.
Dla studentów wydziałów finanse i rachunkowość lub pokrewnych.
Dla chcących swobodnie mówić o finansach przedsiębiorstwa po angielsku.
Dla osób których ogólny angielski jest na poziomie min. B2.
 

 

Concentrated business women reviewing accounting report
English for Accounting

Czego się nauczysz?

Zagadnień z zakresu księgowości i rachunkowości, a w szczególności terminologii oraz komponentów zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa.
Nauczysz się jak w języku angielskim rozmawiać o finansach firmy, przedstawiać wyniki finansowe, wyjaśniać zagadnienia dla różnych czytelników sprawozdań finansowych
Po zakończonym kursie otrzymasz certyfikat uczestnictwa w kursie – Angielski w księgowości.

RACHUNKOWOŚĆ POJĘCIA

prezentacja sprawozdań finansowych, jakie jednostki przygotowują, ‘double-entry’ system, debit, credit, transakcje, polityka rachunkowości, błędy i korekty

BILANS

aktywa (trwałe rzeczowe, WNiP), pasywa, kapitały, objaśnienia, wskaźniki, zapasy, utrata wartości, należności AR, zobowiązania AP

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant kalkulacyjny i porównawczy, komponenty, zasada memoriału, przychody, rodzaje kosztów, sprawozdanie z dochodów całkowitych, wskaźniki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda bezpośrednia i pośrednia, działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa, informacja dodatkowa

 

Kto będzie Cię uczył?

KATARZYNA SAWICZ

Jestem wykwalifikowaną lektorką języka angielskiego z doświadczeniem w prowadzeniu

zawodowych szkoleń językowych dla klientów korporacyjnych oraz indywidulanych, prowadzę zajęcia dla studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSWSpecjalizuję się w języku angielskim biznesowyma w szczególności finansowym.

Mam ponad 21 lat doświadczenia w nauczaniu i tworzeniu materiałów dydaktycznych.

Anglistka z licencjatem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz magistrem Uniwersytetu w Poznaniu – UAM.

Ukończyłam również studia podyplomowe – Tłumaczenia przysięgłe i biznesowe – Uniwersytet Wrocławski oraz studia podyplomowe – Analiza i Sprawozdawczość Finansowa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

Odwiedź mój profil na LinkedIn i przeczytaj rekomendacje.

Kursy języka angielskiego

Informacje o kursie

START:  po zebraniu grupy min. 3 osoby

KIEDY: godziny popołudniowe

CZAS TRWANIA: 16 spotkań (50 min.)

KOMUNIKATOR: Google Meets (wymagane konto na gmail.com)

LEKCJA: 50 min.

MINI GRUPA: 3-4 osoby

CENA: 1280 zł