Język angielski dla biznesu – ogólny – poziomy od A2-C2

Język angielski dla biznesu – A2/B1

Czego się nauczysz:

– jak rozmawiać o swoim miejscu pracy, jak się przedstawiać w środowisku biznesowym,
– jak porozumiewać się w podróży służbowej, rezerwować hotele, aranżować spotkania,
– jak zaprezentować produkt lub usługę,
– jak rozmawiać o rynkach i marketingu,
– jak opisywać firmę,
– jak uniknąć błędów wynikających z różnic kulturowych,
– jak rozmawiać o umiejętnościach i kwalifikacjach na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej,
– jak planować działania biznesowe,
– jak rozmawiać o zarządzaniu ludźmi.

Short Business English Lessons

Język angielski dla biznesu – B2/C1

Czego się nauczysz:

– jak rozmawiać o markach, produktach, rynkach,
– jak rozmawiać o zarządzaniu zmianą,
– jak opisać strukturę organizacji,
– poznasz różne narzędzia wykorzystywane w reklamie,
– podstawowych pojęć dotyczących finansów firmy,
– pojęć związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
– jak rozmawiać o rynkach zagranicznych, oraz barierach handlowych,
– jak rozmawiać o etyce w biznesie,
– jak rozmawiać o przywództwie,
– jak rozmawiać o konkurencji,
– jak rozmawiać o zarządzaniu zmianą oraz kryzysem,
– jak obsługiwać klienta,
– co to są fuzje i przejęcia

Oraz kluczowe umiejętności w biznesie: prezentacje, spotkania biznesowe, negocjacje, video i telekonferencje, korespondencja biznesowa.

aktualizacja strony internetowej

Język angielski dla biznesu – C1/C2

Czego się nauczysz:

– jak komunikować się w biznesie,
– jak rozmawiać o szkoleniach,
– trendy na rynku pracy,
– finanse firmy, bankowość, Venture Capital,
– konsulting,
– jak tworzyć strategię firmy,
– biznes online,
– start-up’y, tworzenie nowej firmy,
– zarządzanie projektami.

Oraz kluczowe umiejętności w biznesie: prezentacje, spotkania biznesowe, negocjacje, video i telekonferencje, korespondencja biznesowa.

Financial English - Kurs online