Financial English – kurs online

FINANCIAL ENGLISH - KURS ONLINE

Kurs języka angielskiego dla finansów indywidualny, w parach lub w kameralnej grupie 3-6 osobowej to:

 

  • efektywne przyswajanie słownictwa z zakresu finansów w formie konwersacji oraz pracy w parach i grupowej
  • wymiana poglądów na tematy biznesowe związane z finansami
  • ciekawe autentyczne materiały 
  • bezpieczna atmosfera pozwalająca na swobodę wypowiedzi
  • idealna propozycja dla osób pracujących w księgowości, audycie, szeroko rozumianych finansach, oraz przygotowujących się do egzaminów ACCA (the Association of Charted Certfied Accountants) 

W trakcie kursu realizowane są następne zagadnienia:

Księgowość – rachunkowość, sprawozdania finansowe – bilans, RZiS, rachunek przepływów pieniężnych, podatki, audyt, polityka rachunkowości, amortyzacja, wskaźniki finansowe, wycena, koszty, analiza rentowności, typy spółek, 

Bankowość – bankowość osobista, rachunek bieżący, produkty bankowe, bankowość elektroniczna, banki komercyjne, inwestycyjne, kapitał, rynki pieniężne, bank centralny, stopy procentowe, podaż i kontrola pieniądza

Finanse korporacyjne – VC, akcje, IPO, obligacje rządowe i korporacyjne, akcjonariusze, cena akcji, narzędzia pochodne – opcje, swap’y, kontrakty terminowe, fundusze hegde’ingowe, fuzje i przejęcia, wykup lewarowany i menedżerski, planowanie, zdyskontowane przepływy pieniężne, regulacje prawne, opisywnie trendów na grafach

Ekonomia i handel – Incoterms, handel międzynarodowy, protekcjonizm, kursy walut, interwencja państwa, finansowanie i dokumenty, ubezpieczenie od ryzyka, cykl gospodarczy, podatki, plan biznesowy, analizy

Oraz wiele innych tematów dostosowanych do potrzeb słuchaczy.

Lekcja: 50 min.

Kiedy: uzgadniane indywidualne

Grupa: indywidualne, para lub grupa 3-6 osoby 

Poziom: B2/C1

Komunikator: Google Meets (wymagane konto Gmail)

Cena: Sprawdź cennik lub skontaktuj się w sprawie oferty dla firm