English for Managers – kurs online

ENGLISH FOR MANAGERS - kurs online

English for Managers

Kurs języka angielskiego dla osób na rozmaitych stanowiskach kierowniczych – indywidualny, w parach lub w kameralnej grupie 3-6 osobowej – to:

  • efektywne przyswajanie słownictwa z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w formie konwersacji oraz pracy w parach i grupowej
  • wymiana poglądów na tematy biznesowe związane z zarządzaniem
  • ciekawe autentyczne materiały 
  • bezpieczna atmosfera pozwalająca na swobodę wypowiedzi

W trakcie kursu realizowane są następne zagadnienia:

Management functions: roles, management definition, qualities of managers,
management style

Leadership and group dynamics: Theory X and Y, Herzberg’s Theory, leadership styles,
team-building, conflict management, motivation, negotiation styles, project
management, time management

Organizational culture: defining corporate culture, characteristics, cultural
awareness, politics

Managing change: forces for change, process of managing change, innovation, training,
communication, resistance to change

Planning and business management: planning, SWOT analysis, PESTEL analysis, business plan, sequencing and timing – Gantt chart, Management by Objectives (MBO), Total
Quality Management (TQM), corporate strategy,

Systems management – operations management, Human Resources, control process, financial control, Research and Development (R&D)

Business Skills: presentations, meetings, negotiations

Oraz wiele innych tematów dostosowanych do potrzeb słuchaczy

Lekcja: 50 min.

Kiedy: uzgadniane indywidualne

Grupa: indywidualne, para lub grupa 3-6 osoby 

Poziom: B2/C1

Komunikator: Google Meets (wymagane konto Gmail)

Cena: Sprawdź cennik lub skontaktuj się w sprawie oferty dla firm