Język angielski dla Menedżerów – poziom od B2

Dla kogo jest ten kurs?

Dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich w różnych sektorach. 
Dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę o zarządzaniu.
Dla osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych.
Dla studentów wydziału zarządzania lub pokrewnych.
Dla chcących swobodnie mówić o zarządzaniu przedsiębiorstwa po angielsku.
Dla osób których ogólny angielski jest na poziomie min. B2.
 

English for Business
Female manager

Czego się nauczysz?

Zagadnień z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi, zmianą, finansami, określaniem strategii, zarządzanie działalnością operacyjną. 
Nauczysz się jak w języku angielskim rozmawiać o wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem firmą, ale również dowiesz się jakie umiejętności potrzebne są na stanowiskach kierowniczych i przećwiczysz je w języku angielskim. 

PROGRAM KURSU

ZARZĄDZANIE

czym jest zarządzanie, struktura organizacji, wybrani 'guru’ zarządzania, zarządzanie w różnych sektorach gospodarki, zasoby

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

procesy, dostawcy, zarządzanie jakością, dbałość o klienta

ZASOBY LUDZKIE

rekrutacja i selekcja, motywowanie, ocena pracownicza, szkolenia i rozwój, zarządzanie zespołem, przywództwo, style zarządzania

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

księgowość finansowa, księgowość zarządcza, wycena, usługi bankowe, zdobywanie kapitału – kapitały własne i obce, fuzje i przejęcia, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem

STRATEGIA I ZMIANA

opcje strategiczne, typy analiz, zarządzanie zmianą, planowanie

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE

prezentowanie danych, produktu, usługi, 

negocjacje z klientem, podwładnym, współpracownikiem,

spotkania z klientem, z zespołem, różnice kulturowe, zarządzanie dyskusją, dzielenie się sugestiami

podejmowanie decyzji, obrona swojego stanowiska, osiąganie porozumienia

przeprowadzanie oceny pracowniczej

zarządzanie konfliktem

 

Kto będzie Cię uczył?

KATARZYNA SAWICZ

Jestem wykwalifikowaną lektorką języka angielskiego z doświadczeniem w prowadzeniu

zawodowych szkoleń językowych dla klientów korporacyjnych oraz indywidulanych, prowadzę zajęcia dla studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSWSpecjalizuję się w języku angielskim biznesowyma w szczególności finansowym.

Mam ponad 21 lat doświadczenia w nauczaniu i tworzeniu materiałów dydaktycznych.

Anglistka z licencjatem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz magistrem Uniwersytetu w Poznaniu – UAM.

Ukończyłam również studia podyplomowe – Tłumaczenia przysięgłe i biznesowe – Uniwersytet Wrocławski oraz studia podyplomowe – Analiza i Sprawozdawczość Finansowa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

Odwiedź mój profil na LinkedIn i przeczytaj rekomendacje.

Kursy języka angielskiego

Informacje o kursie

START:  lekcje indywidualne – ustalane z klientem,  lub w mini grupie (2-4 osoby) – po zebraniu grupy min. 2 osoby

KIEDY: ustalane indywidualnie

PROGRAM KURSU: kursant może zrealizować wszystkie zagadnienia lub wybrane (długość kursu będzie różna w zależności od ilości wybranych zagadnień)

KOMUNIKATOR: Google Meets (wymagane konto na gmail.com)

LEKCJA: 50 min.

CENA:  sprawdź zakładka CENNIK – Język Angielski Biznesowy